నేను నా పెళ్ళాం సుష్మ కామ జీవితం

నా అందాల రాణి సుష్మ తో నా ఫస్ట్ నైట్ ముచ్చట్లు మరియు ఆ తర్వాత జరిగిన మా ఫ్యామిలి లోని రంకు ముచ్చట్లు మీకు ఈ కథ ద్వారా తెలియజేస్తాను;