కామ కోరికలు తీర్చుకున్న తల్లీ కొడుకులు

మా అమ్మ పైన నాకు దెంగాలి అని చాల కోరిక పెరిగింది. లాక్ డౌన్ లో నేను అమ్మ ఇంట్లో ఉండడం తో ఇంక మా కామ సరసాలు మొదలు పెట్టి
సెక్స్ ఎంజాయ్ చేసాము.

అమ్మ, పెళ్ళాం మరియూ అత్తగారు – 1

నాకు మా అమ్మ మీద అత్త గారి మీద మోజు ఉంది. నా పెళ్ళాని దెంగుతుంటే అమ్మ చూసింది.
మా అమ్మని దెంగటానికి నా పెళ్ళాం ఎలా సహాయం చేసిందో చెపుతాను.