కొత్త SHARE బటన్

ఇప్పుడు మన site లో కథల ను షేర్ చేయడానికి, మనకు ఒక సరి కొత్త “SHARE” బటన్ వచ్చేసింది.

ప్రతి కథ టాప్ లో ” GREEN COLOR SHARE BUTTON” ఉంటుంది. ఆ బటన్ use చేసి మీకు నచ్చిన కథలను, వాటి category ల ను easyగా share చేయచ్చు.

ఈ screen shot, మీరే చూడండి firstది SHARE BUTTON

s

ఇప్పుడు SHARE button ని క్లిక్ చేయగానే క్రింది screen shot లో చూపినట్లు Iist వస్తుంది. తరువాత మీకు నచ్చిన site లో నచ్చిన కథలను SHARE చేసుకోవచ్చు.

share button

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top