పని మనిషి తో పాటు పెద్దమ్మ పూకు గిఫ్ట్

ఈ కథ లో నేను నా పని మనిషి ని, పెద్దమ్మ ని ఎలా దెంగానో రాస్తున్న. మా అన్న నా పుట్టిన రోజు కి వాళ్ళ ఇద్దరి పుకులు దెంగమని గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు నాకు.