అన్న పరువు కోసం వదిన పూకు దెంగాను

దేవుడి లాంటి అన్నయ్య కోసం
మా వదినను ఎందుకు దెంగాల్సి వచ్చింది. వదిన నన్నుదెంగమని ఎందుకు అడిగింది, వదిన ని ఎలా దెంగాను అసలు అనేది స్టోరీ.

Naa bartha nannu lanja nu chesadu – 3

ఎప్పట్నుంచో ఎదురుచూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది. నా పూకు కి ఒకటి కాదు రెండు మొడ్డ లతో పూజ చేసారు ఇక స్టోరీ ని అస్సలు మిస్ అవ్వకూడదు పదండి