కసి లంజ రంకు దెంగుడు

ఒక కసి లంజ తన ఇద్దరు మొగుళ్ళతో ఎంత కసిగా దెంగిచ్చుకునేదో ఈ కథలో కసిగా పొందుపరిచాను. ఆ లంజ తన మొగుళ్లు చచ్చినా తన కసి తీరని ఆంటీ కథ ఇది.

ఫామ్ హౌస్ లో పూకు గుల తీర్చుకున్న ఆంటీ

టైం ఉన్నప్పుడు అల్లా ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళే వాడిని. అలా కి ఆంటీ దగ్గర అయ్యి ఒక సారి మేము ఇద్దరమ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఫార్మ్ హౌస్ కి వెళ్ళాము.