నన్ను పిన్ని ని కలిపిన చెల్లి – 2

చెల్లి ని సోఫా లో దేన్గుతుంటే పిన్ని సడన్ గా చుసేసింది. తరువాత రోజు నేను ఆఫీస్ నుండి వచ్చాక పిన్ని రాత్రి జరిగిన దాని గురించి మాట్లాడింది.

నన్ను పిన్ని ని కలిపిన చెల్లి – 1

పిన్ని అందాలని చూడాలని పిన్ని వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి, అప్పుడప్పుడు బాబాయ్ పిన్ని రూమ్ లో సౌండ్స్ వినపడేవి. పిన్ని తో నాకు ఎలా సెట్ అయిందో ఈ కథ.