నేను నా పెళ్ళాం సుష్మ కామ జీవితం – 2

ఇందులో మా రసవత్తరమైన అటువంటి శోభనం గదిలో ఏం ఏం చేసాము. మా కసి ని, కోరికల ని ఎలా తీరే వరకు దేన్గిచుకున్నమో ఈ కమకథాలు లో చదివి కొట్టుకోండి.

నేను నా పెళ్ళాం సుష్మ కామ జీవితం

నా అందాల రాణి సుష్మ తో నా ఫస్ట్ నైట్ ముచ్చట్లు మరియు ఆ తర్వాత జరిగిన మా ఫ్యామిలి లోని రంకు ముచ్చట్లు మీకు ఈ కథ ద్వారా తెలియజేస్తాను;

బాత్రూం అందాలు – 1

బాత్రూమ్ అందాలు ఎలా ఉంటాయో అవి ఎలా నన్ను మగాడిగా చేసిందో. నాలో కొత్త ప్రపంచం కి ఎలా ఉపయోగపడిందో. అక్కడి నుండి మొదలైన నా శృంగార జీవితం ఈ కథ.