మొగుడు పక్క లోకి వెళ్ళడం కోసం పెళ్ళాం

కొత్తగా పెళ్లి అయిన భార్య ఆఫీస్ కి వెళ్ళిన తన మొగుడు ని ఎలా రెచ్చ గొట్టి ఫొటోస్ పంపిస్తుంది. తన అందాలను మొగుడికి చూపిస్తూ రేచాగోద్తుంది.

నా కథ చదివిన పిల్లని పచ్చిగా దెంగాను

సెక్స్ చెయ్యాలి అని అన్న, దాన్ని రూమ్ కి తీసుకెళ్లి మంచానికి దాని రెండు చేతులు కాళ్ళు కట్టేసి ఫుల్ గా దెంగాను లంజని. చాలా కసిగా అనుభవించా.

ఇన్స్టిట్యూట్ మేడం తో నా తొలి అనుభవం

నా రెండేళ్ల నిరీక్షణ ఫలించిన వేళ. ఒక కామ కోరిక గట్టిగా ఉంటే ఎప్పటికైనా తీరుతుంది అని నమ్మొచ్చు. విద్య ని నా రూమ్ లో ఎలా దెంగానో మీరే చదవండి.