పక్కింటి కుర్రాడితో నా రొమాన్స్ – 2

నాతో వేసిన ఛాలెంజ్ లో మా పక్కింటి కుర్రాడు గెలిచాడా. నేను వాడికి లొంగి ఎలా నన్ను అనుభవించే లాగా టెంప్ట్ చేసి రెచ్చ గొట్టానో ఈ కథ లో రాసాను.

పక్కింటి కుర్రాడితో నా రొమాన్స్ – 1

మా పక్కింట్లో ఉండే కుర్రాడితో నాకు జరిగిన గొడవ ఏంటో. వాడు నన్ను దెంగుతాను అని వాడు చేసిన ఛాలెంజ్ కి టెంప్ట్ అయ్యి ఎలా దెంగిచు కున్ననో ఈ కథ.

ఊ అంటావా రాణి ఉహు అంటావా రాణి – 1

నా క్లాస్ మేట్ రాజ్ కుమార్ గాడి అమ్మ రాణి, కొబ్బరి జున్ను లా భలే తెల్లగా కత్తిలా ఉంటుంది. దాన్ని నా లంజని ఎలా చేసుకున్నాను? అన్నదే ఈ కధ.