నేను నా పెళ్ళాం సుష్మ కామ జీవితం – 2

ఇందులో మా రసవత్తరమైన అటువంటి శోభనం గదిలో ఏం ఏం చేసాము. మా కసి ని, కోరికల ని ఎలా తీరే వరకు దేన్గిచుకున్నమో ఈ కమకథాలు లో చదివి కొట్టుకోండి.

సుజనా స్నేహ తో కామ లీలలు

హస్టల్ కిచెన్ లో పని చెయ్యటానికి వచ్చిన అత్తా కోడళ్ళు ఇద్దరని ఒకే సారి కలసి ఎలా దెంగాను. తరువాత వాళ్ళ తో కాపురం పెట్టి పిల్లల్ని పుట్టించా.

మొగుడు పక్క లోకి వెళ్ళడం కోసం పెళ్ళాం

కొత్తగా పెళ్లి అయిన భార్య ఆఫీస్ కి వెళ్ళిన తన మొగుడు ని ఎలా రెచ్చ గొట్టి ఫొటోస్ పంపిస్తుంది. తన అందాలను మొగుడికి చూపిస్తూ రేచాగోద్తుంది.