ఓనర్ పుకుకి మొగుడిని అయ్యా – 2

ఆంటీ తో నేను రొమాన్స్ మొదలు పెట్టక మేము ఇద్దరం ఎలా ఎంజాయ్ చేసాం. ఆంటీ తో దేంగులాట కి ఎప్పుడు ఎక్కడ ప్లాన్ చేసాం అనేది ఈ రంకు కథ లో రాసాను