ఏటి గట్టున పూకు పండుగ

పని లేదు ఖాళీ సమయం ఇంట్లో బోర్ కొడు తుంది. ఎం చేయాలో తోచడంలేదు అలా ఆలోచిస్తున్న నాకు ఈతకు వెళ్దాం అని అని పించిది. అనిపించిన వెంటనే రెండో ఆలోచన చేయలేదు. వెంటనే వంతెన వద్దకు చేరు కున్న,ఇంతకు ముందులా అంతగా నీళ్ళు లేవు. మరీ అంత గజితగాడిని కాదు.

కానీ కనీసం నా లోతు అయిన ఉండాలి కదా అని ఎప్పుడు నేను ఈత కొట్టే చోట లోతు లేకపోవడం వల్ల పైకి వెళ్ళాను.  అలా వెళ్తున్న కొద్ది క్రమంగా లోతు పెరు గుతూ వచ్చింది. ఏటికి అటు ఇటు ఒడ్డున మామిడి తోటలు, జామ తోటలు ఉన్నాయి. డ్రాయేర్ మీద నీళ్లలోకి దిగాను. చల్లగా ఉన్న నీళ్ళు ఊహూహు అనుకుంటూనే లోపలికి వెళ్ళాను.

చలిపోవాలి అంటే నిండ లోపలికి మునగాలి అదే చేశాను. అలా రెండుమూడు మునకలు వేశాక కొద్దిగా చలి తగ్గింది. కాసేపు అటు ఇటు ఈదుతూ శరీరాన్ని వేడి ఎక్కిస్తున్న. అలా ఒక 20 మినిట్స్ తరువాత ఇక చలిలేదు ఎం లేదు.  సమయం 11 కావస్తుంది. ఒక్కడినే నీళ్లలో మునకలు వేస్తూ లేస్తున్న నాకు తోటలో నుండి ఒక స్త్రీ రావడం కనిపించింది.

ఇందులో ఆశ్చర్యం ఏముంది బట్టలు ఉతక డానికి ఎంతో మంది వస్తుంటారు అలా తను కూడా వచ్చింది. రోజు వస్తుందేమో అది తన ప్లేస్ అయినట్టు తెలుపుతూ పక్కన ఉన్న చిన్న బండని జరిపి బట్టలు తడిపింది. ఒక్కోటిగా తీస్తూ బండకేసి బాదడం, చేస్తుంది. మహా అయితే నాలుగు జతల బట్టలు ఉంటాయి.

సరే మనం మన పనిలో ఉన్నాం. తను ఉతకడం, అయ్యాక లంగాని తన సళ్ళ వరకు లాగి కట్టుకుంది. ఇలాంటివి చాలా దృశ్యాలు చాలా సార్లు చూసి ఉండడం వల్ల పెద్దగా చలించలేదు. కాకపోతే ఒకటి, నేను లేకపోతే లోపలికి దిగేదేమో. నేను ఉన్నాను అని అక్కడే ఒడ్డున దిగి జలకాలాడి ఒక మోస్తరుగా.

ఉన్న బండరాయి వెనక తన బట్టలని మార్చుకుంది. ఇక తను వచ్చిన పని అయి నట్టు, వెళ్ళిపోయింది. నేను కాసేపు ఈత కొట్టి వచ్చేసాను. ఇలా ఈ తంతు నాలుగు రోజులు నడిచింది. కొద్దిగా అటు ఇటుగా ఇద్దరు వచ్చేది ఓకే సమయం అయింది. అలా నాలుగు రోజులు గా, సాగుతున్న తనని పరీక్షగా చూసింది లేదు.

ఆ రోజు మాత్రం తను ఎప్పటిలానే నీళ్ల లోకి దిగింది. కాకపోతే ఈసారీ నా ప్రెజెన్స్ తనని ఇబ్బంది పెట్టదు అన్నట్టుగా నాకు కుంచం దూరంగా ఈదుతూ జలకాలాడి ఒడ్డెక్కింది. నేను కూడా తన పనికి ఆటంకం కలిగించకుండా ఒక పక్కన ఈదుతూ నేను ఒడ్డెక్కాను. మొదటి సారిగా తనని చూసాను పరీక్షగా.

బక్కపలుచని శరీరం. తడిసిన తన లంగా ఒంటికి అతుక్కొని ఉన్నా ఏదో మేము వేరు అన్నట్టుగా కొద్దిగా తమ వంపు చూపిస్తూ ఉన్నాయా లేవా అన్నట్టు రెండు పిర్రలు. రెండు చేతులు విపు మీద పెడితే ఇక విపు కనబడదేం అన్నట్టుగా ఉంది. వెనక భాగం ఇలా ఉంటే, ముందు భాగం మరీ దారుణం అనిపించింది.

మన టెన్నిస్ బాల్ అంత ఉంటాయేమో అనిపించేంత సళ్ళు. ఎంత టైట్గా లాగి కట్టుకున్న మేము ఉన్నాం అని చెప్పిన కనబడని సళ్ళు. కింద నుండి పైకి ఒకేలా సన్నగా శరీర తీరు ఇక అందులో వంపులకు తావు లేదు. నేను తన్ని చూశాక నాకు కనిపించిన అనిపించిన తన శరీరాకృతి అది.

ఇలా ఇంకో రెండు రోజుల తరువాత ఒకరిని ఒకరు చూసుకుంటూ దాటుకుంటూ ఇదులాడడం జరిగింది. అలా జలకాటలు అయ్యాక తను రోజులానే బండ పక్కకి చేరుకుంది. నాకు ఎందుకో ఒక సారి చూద్దాం అనిపించింది. అలా తన ఒడ్డు వైపుకు ఇదాను. కుంచం ఆలస్యం అయింది అప్పటికే జాకెట్ వేసుకొని లంగా బొందు కట్టుకుంటూ కనిపించింది.

నన్ను చూసి తను అటు వైపు తిరిగింది. నేను అలానే ఒడ్డు ఎక్కి తోటవైపు నడిచా. అది తను రోజు వెళ్ళేమార్గం. అటుగా వెళ్ళి వెనక్కి చూసాను. చీర కుచ్చిళ్ళు దోపుకుంటూ ఉంది. పలుచని నడుం,నోట్లో తన పైట జాకెట్ లోపల దాగి కనబడకుండా ఉన్న సళ్ళు. అనుకోకుండా నా కింద దానిమీద చేయి వేశాను.

అలా నాది నొక్కుకుంటూ తను వస్తుంటే ఎదురుగా వస్తూ ఇంకా ఎక్కువ చేశాను. నా చేతిని సుల్లిమిద రుద్దుకుంటూ వచ్చాను. తను తల దించుకొని వెళ్ళిపోయింది తప్ప నా వైపు చూడలేదు. ఇక ఆరోజు నుండి అదే తంతు మాటిమాటికీ ఒడ్డుకు రావడం నలు పుకోవడం, ఇదే పని. తను నేను చేస్తున్న నా చర్యలను గమనిస్తూనే ఉంది.

అందుకే ఏదో ఒకటి తెల్చెద్దం అనుకొని. నీళ్లలో దిగిన తనని కాసేపు ఇదనిచ్చి నేను మునిగాను. లోతు ఎం పెద్దగా లేదు కాబట్టి తను ఎక్కడ ఉంది కనిపిస్తూనే ఉంది. ఒక్క ఇతలో తన కాళ్ళ దగ్గరికి చేరుకొని పైకి లేచాను. అలా లేవగానే చేసిన మొడటిపని తన గుప్పె డంత సళ్ళను పట్టుకోవడం.

ఒక్కసారిగా ఖంగు తిన్న తను వదులు పొరగా అంటు గట్టిగా పట్టుకున్న సళ్ళను వదిలించుకొని ఒడ్డెక్కిందీ. వెనుకనే నేను ఎక్కాను. తను వెంటనే తన లంగాని కిందకు అనుకొని జాకెట్ వేసుకుంది. అక్కడ ఏము న్నాయి అని మరీ లేటు అవ్వడానికి. చీర బొడ్లో దోపుకుంటూ ఉంటే ఇక ఆగలేక వెళ్ళి పట్టుకున్న.

చేతిని పట్టుకొని జాకెట్ కిందకు అన్నా. నిజంగా పిడికిలి సరిపోయేలా ఉన్న సళ్ళు. ఒక చేత్తో ఒక సన్నుని పట్టుకున్న. వదులు అబ్బాయి అంది. కాసేపు ఉండు అన్నా. అక్కడ మమ్మల్ని చూసే నాథుడు లేడు అందుకే డేర్ చేసా. ఒక వేళ ఇష్టం అయితే పని అవుతుంది లేదనుకో తను ఎవరో నాకు తెలీదు నేను ఎవరో తనకి తెలీదు. సో భయం లేదు.

అలా ఒక సన్నుని పట్టుకొని వత్తుతూ ఇంకో దాన్ని నోట్లోకి తీసుకున్నా. అసలు నోట్లోకి తీసుకున్న ఫీలింగ్ లేదు. నా పెదాలు తన సళ్ళ చివరి భాగాన్ని కూడా తాకాయి. అంటే ఎంత చిన్నవో ఊహించండి. సన్ను మొత్తం నోట్లో ఉన్న పెదాలు ఛాతీని తాకాయి అంటే అర్ధం చేసుకోండి. సళ్ళ సైజును.

తను మాత్రం నోటితో వదులు అంటుంది తప్ప చేత్తో ఏమి చేయడంలేదు. అలా చేస్తూనే ఇంకో చేతిని బొడ్డుమీద వేసి ఆడించి సందు చేసి లోపల పెట్టాను. టైట్ గా కట్టుకుంది లంగా అందుకే బొడ్డు మీద కితకితలు పెట్టగానే పొట్ట లోపలికి అనుకుంది సందు దొరికినది. వెంటనే లోపలికి దోపాను చేతిని.

లోపల ఎలాగూ ఎం ఉండదు అని తెలుసు కనుక తిన్నగా పుకూ మీదకి పోనిచ్చి వేలుని పుకులోకి తోసాను. బాగా పొడరిన పుకూ తనది. పూకుని తడిపి ఎన్నాళ్ళు అయిందో. పెట్ట గానే, ముడుచుకుంది శరీరం అంతా తనది. నాకు మాత్రం పరువానికి వచ్చిన కన్నెపిల్ల శృంగారానికి ప్రేరేపిస్టున్నట్టు అనిపించింది.

తన ప్రకటించిన హావభావాలు కూడా అలా ఉన్నాయి ఆ క్షణంలో. అలా తోస్తు తీస్తూ తోస్తున్న. తోసినప్పుడల్ల తన హావభావాలు మారుతున్నాయి. నాకు అది బాగా నచ్చింది అలానే తనని బండకు ఆనిచ్చి సళ్ళను చీకుతూనే పూకుని వేలితో గెలుకుతున్నా. అసలే బక్క శరీరం అందులో అలా పుకులో వేలు పెట్టు కెలుకుతుంటే.

తను కడులు తునప్పుడు శరీరం అంతా ముడతలు పడి పోతుంది. కొద్దిపాటి శరీరం కదా. సళ్ళలో కొత్తదనం చూస్తున్న. వాటిని ఏమా రంజుగా ఆస్వాదిస్తున్న. వేడెక్కుతున్నాయి మా శరీరాలు చిన్నగా. అందులో మధ్యన సమయం ఎండ కూడా సహకరిస్తుంది. తడిసిన శరీరాలను ఎండ బెడుతు వేడిని ఇస్తు.

అలా పుకులో వేలుని తీస్తూ ఆగి తోస్తు ఉంటే ఇక తన వల్ల కాక కింద కూలబడి కూర్చుంది. అదే అదునుగా నాది విప్పేసాను. ఇక తను వారించడంలేదు. ఇక కానీ అన్నట్టుగా ఉంది. అందుకే మళ్లీ అవకాశం వస్తుందో రాదో అని లంగాను పైకి జరిపి దగ్గరకు జరిగాను. పెట్టు అన్నట్టుగా తన కళ్ళలో కసి. నేను పెట్టకుండా తన చేతికి సుల్లిని పట్టించాను.

చేతిలో పడిన సుల్లిని పిసికింది. చిన్న చేతిలో ఓ మోస్తరుగా ఉన్న నా సుల్లి పెద్ద గునపంలా నిక్కబొడుచుకొని చూస్తుంది. నేను పూకుని తడిచేసే పనిలో ఉన్న. ఇంకా తడి తగల్లేదు. తనలో ఇంకా రసాయన క్రియ సరిగా జరిగినట్టు లేదు. చాలా కాలం అయింది అనుకుంటా పొడిగా ఉన్నాయి పుకూ గోడలు.

అందుకే వేలితో కొడుతున్నా అందులో బక్కది కదు తను పుకూ కూడా టైట్ అయి ఉంది పనిలేక జరగక. అందుకే మెల్లిగా వేలుని ఊపుతున్న. తను సగం మూసిన కళ్ళతోనే నా సుల్లిని నలుపుతూ పుకులో ఆడుతున్న వేలుని ఫీల్ అవు తుంది. అందులో నాకు కూడా అంతగా పెట్టాలని మూడ్ ఎం లేదు.

తనలో పూర్తి గా లాలాజలాన్ని ఉరించాకే పుకులో పెట్టాలని ఆగాను. లేకపోతే ఎప్పుడో పెట్టీ కొట్టేవాడని. తన పుకూ రసాలు పూర్తిస్థాయిలో విడుదల చేశాకే చేయాలని నా ఉద్దేశం. లేకపోతే మజా ఏముంటుంది. ఎండిన చెట్టుకి నీరు పోసి చిగురించెలా చేయడంలో ఉన్న శ్రమ చుగురించినప్పుడు కలిగే ఆనందం అంత ఇంత కాదు.

అందుకే ఒకటి కాదు రెండు మూడు రౌండ్లు వేసే అవకాశం ఉన్న చేయ లేదు. కాకపోతే మనలో పుట్టిన వేడిని చల్ల బడాలి కదా అందుకే పూకుని తోయడం ఆపి తన చేతులకు సబ్బు రాశాను. రెండు చేతుల మధ్య సుల్లి పెట్టీ ఊపుతున్న. అప్పటికే తన చేతిలో నలిగి నలిగి ఉన్న సుల్లి ఎక్కువసేపు నరాలను బిగబట్టి ఉంచ లేక కక్కేసింది.

పూర్తిగా కక్కేవరకు తన చేతి లోనే ఆడింది నా సుల్లి. ఇక కక్కింది కదా అని వదిలేస్తే ఇక్కడితో ముగిసిపోతుంది అని నీళ్లలోకి దిగమని చెప్పాను. కిక్కురుమనకుండా దిగింది. మరి ఎక్కువ లోతులోకి వెళ్ళలేదు కాస్త మోకాళ్ళ వరకు కూడా లేవు నీళ్ళు. అక్కడవరకు వెళ్ళి లంగా లేపి సుల్లిని పుకుకి ఆనిచ్చి ఉంచా.

శరీరానికి అతుక్కొని ఉండి లేనట్టు ఉన్న పిర్రలమీద వేశా చేతులు. వాటిని ఒక సారి వత్తి నా సుల్లికి అదుముతూ ఎదర నుండి నేను గుద్దుతున్న. పుకులో పెట్టీ కొట్టే దెబ్బలకంటే వీటికే బలం ఎక్కువ. ఇలా పైనుండి కొడుతుంటే ఎముకలకు తగు లుతుందా అనిపిస్తుంది దెబ్బ. నా భుజాన్ని పట్టుకొని నేను కొట్టే దెబ్బలకు ఉమ్ ఉమ్ అంటుంది.

అలా కాసేపు కొట్టకా బాగుందా అన్నా. ఎం బాగో లేని పోని పాడు పని చేయించావు అంది. పాడు పని కాదే పిచ్చి మొడు జీవితాన్ని పావనం చేసే పని అన్నా. సరే కానీ రేపు మధ్యానం అన్నం తిన్నాక రా మరీ ఇంత ఎండలో బాగోదు అన్నా. ఉమ్ అంది. నీ సళ్ళు మాత్రం బాగున్నాయి. అని చీకాను అప్పుడు ఫస్ట్ టైమ్ తలమీద చేయి వేసింది.

చికన కాసేపు అన్నా. ఉమ్ అంది. సరే అని బండ పక్కన కూర్చొని తన పూకుమీద సుల్లి పెట్టీ కూర్చున్న. పూకుమీద సుల్లి రుద్దుతూ సళ్ళు చీకాను కాసేపు. ఎంత ఉన్నాయి అని అవి అలా చికి చికి ఎర్రగా కందాయి. అబ్బా ఎర్రగా అయ్యాయి అన్నా అమ్మో నేను వెళ్ళాలి అంది. రేపు మరవకు మధ్యానం తరువాత అన్నా.

సరే అని చక చక తన బట్టలు సరిచేసుకొని వెళ్తున్న అంది. నీ పేరేంటి అన్నా. నీలవేణి అంది. బాగుంది పేరు అన్నా. అబ్బో ఇప్పుడు అంతే ఉంటుందిలే అంది. మాముల్ది కాదు ఇది అనుకున్న. ఆ రాత్రంతా తన చిన్న చిన్న సళ్ళు గుర్తుకు వచ్చి నిద్ర దూరం అయింది. భలే ఉన్నాయి అవి గిలిగింతలు పెడుతోంది గుర్తుకు వచ్చి మనసును.

మరుసటి రోజు తనని రమ్మన్న సమయానికి నేను వెళ్ళాను. తను వస్తుందా లేక వచ్చి వెళ్ళి పోతుందా అనే సందేహం తో వెళ్ళాను. తనజాడా లేదు. ఇంకా రాలేదెమో అని ఆశగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నా. నిన్న తనతో చేసిన పని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్న. కాసేపటికి తోటలో నుండి వస్తూ కనిపించింది. నా నీలవేణి.

ఈరోజు కాస్త డిఫ్రెంట్ గా కనిపించింది. రోజులా కాకుండా పరికిణీ అదే లంగా ఓని టైప్ లో వేసుకొని వచ్చింది. మగాడు నచ్చాలి కానీ ఆడవాళ్ళు తమ అందం అతనికి చూపించడానికి వాళ్ళు పడే తాపత్రయం. వాళ్ళు సింగారించుకునే తీరు చూస్తే ముచ్చటేస్తుంది. నచ్చెవరికే, నచ్చాకా తమ అందాలన్నీ చూపిస్తారు.

అలానే తను కూడా కట్టు బొట్టు మారింది. నుదుట బొట్టు మొహానికి పౌడర్, తల దువ్వి జడ వేసి పులు తురుముకొని వస్తుంటే. అబ్బా ప్రేమిం చిన,పిల్ల ప్రపోజ్ చేయడానికి వస్తున్నట్టుగా ఉంది. నాకోసం తను సింగారించుకున్న తీరు చూసి ముచ్చటేసింది. నన్ను చూసి సైగ చేసి పక్కకు రమ్మంది. మొకాళ్ళ దాటని నీళ్లలో దిగి తను ఉన్న వైపుకు చేరుకున్న.

ఎప్పుడు వచ్చి ఉతికిందో ఇప్పుడు మాత్రం బట్టలు ఉతికే సాకుతో వచ్చింది. ఒక్కరోజు ఎంత మార్పు తనలో. తనని చేరాకా తను ముందు నేను వెనుక కుంచం ముందుకు వెళ్ళాం. ఒకవేళ పొరపాటున ఎవరైనా వచ్చి చూసిన కనబడం. తన ముట పక్కన పెట్టి ముందు చేసిన పని కీస్ చేయడం.

తనకు లిప్ కీస్ తెలిసిన కీస్ చేసిన అనుభవం లేక నేను ముద్దు పెడుతుంటే పరవశించి పెన వేసుకుంది. నేను కీస్ చేసినంత సేపు నన్ను అలానే పట్టుకొని ఉంది. నాకోసం రెడీ అయి వచ్చినందుకు ఆమాత్రం కీస్ చేయకపోతే ఎలా, ఘాడ చుంబనం ఇచ్చి వదిలా లాస్ట్లో నిన్న ముద్దు పెట్టలేదు అంది.

నా కోసం రెడీ అయ్యవుగా ఇవాళ అందుకే పెట్టాను అన్నా. అంత ముద్దొచ్చనా అంది. నా కోసం తయారై వచ్చిన నువ్వు ఎలా ఉన్నా ముద్దొచ్చేస్తవు అన్నా. నీ కోసం ఎం కాదు స్నానం చేశాను అందుకే అంది. సరేలే అదైనా నాకోసమే కదా అసలు నా కోసం వచ్చినందుకైన ముద్దు ఇవ్వాలి కద అందుకే అనుకో అన్నా.

ఒక చెట్టును చాటుగా చేసుకొని కూర్చున్నాం. ప్లేస్ బాగుంది అన్నా. అందుకే ఇటు రమ్మని సైగ చేసా అంది. రాత్రి నాకు నిద్రపట్టలేదు వేణి అన్నా. ఎందుకు అంది. నీ బుజ్జి సళ్ళు గుర్తుకు వచ్చాయి అన్నా. ఆ అందుకే ఎర్రగా అయ్యేవరకు చీకావు అంది. ఇవాళ ఇంకా ఎర్రగా అయ్యేదాకా చీకుతా అన్నా. తను వేసుకున్న ఓణీ తీస్తూ.

నావి చిన్నవి అంది. అందుకే ముద్దొస్తున్నాయవి అన్నా. జాకెట్ నీ విప్పాను. నోటికి అందిం చింది. తనకి కూడా చీకడం బాగా నచ్చింది అనుకుంటా. నిన్న లొంగదీసుకోవడం కోసం చేసిన. ఇవాళ తనే అర్పిస్తోంది. అదే నాకు కావాలి. మెడ నుండి బొడ్డు వరకు నగ్నం గా ఉన్న తన శరీరం ఇవాళ కసిగా అనిపించింది.

నాలుకతో నాకుతూ బుజ్జి సళ్ళను ముందు తడిచేశాను. చేత్తో వత్తి ఉండి లేకుండా ఉన్న తన సన్ను ముచ్చికను నాలుకతో అలా ఆడించాను. రోజు గమనించడం లేదు కానీ తన కళ్ళలో మెరుపు ఉంది ఒకలాంటి మెరుపు సన్నుని చీకుతుంటే తను చూస్తున్నప్పుడు కలిగిన ఫీలింగ్. అది నిజమో కాదో తెలీదు మత్తుగా నన్నే చూస్తున్నట్టుగా ఉంది.

తన సళ్ళను చీకుతూనే లంగా మీద చేతిని రుద్దుతున్న. తనకి ఎం చేయాలో తెలీదు అన్నట్టుగా నా చేతులను రుద్దుతుంది. ఆ చేతిని తీసి సుల్లి మీద పెట్టాను. రుద్దసాగింది అర్థం చేసుకొని. అలా నేను లంగా లోపలికి దారి చేసు కుంటూ,వెళ్తున్న. ఈరోజు లోపల డ్రాయర్ ఉంది. అది తీశాను లంగా లేపి.

తనని నా కళ్ళు బారు జాపి అడ్డంగా కూర్చో బెట్టుకున్న. తన సళ్ళు నా నోట్లో నానుతూ ఉన్నాయి. తన చేయి సుల్లిని రబ్ చేస్తుంది. తన లంగా లోపల నా చేయి పుకూ పక్కన తొడలను నిమురుతూ ఉంది. ఆ చేతిని మెల్లగా పుకుకి తగిలించా. కదిలింది తను. అలా పుకూ మీద అరచేతిని పెట్టీ పూకు మీద గుండ్రంగా తిప్పుతూ ఉన్నా.

తనలో కదలిక మొదలైంది. సుల్లి మీద చేయి వేగం పెరిగింది. సళ్ళను ఇంకా నోట్లోకి తోస్తుంది. నేను వాటిని నోట్లో నుండి తప్పించి రెండు సళ్ళ మధ్య భాగాన్ని ముద్దాడాను. [email protected] com.