ముగ్గురి పిన్నుల పూకు బాగోతం – 1

నా మొడ్డ గుల ఆగటం లేదు, ఫ్యాంట్ టైట్ అయ్యింది. ఆ టైం లో పని పిల్ల డోర్ తీసుకుని వచ్చింది. తను నా మొడ్డ వైపు చూస్తూ వుంది, ఇంక మీరే చదవండి.

కాల్ బాయ్ గా వెళ్లి పిన్నినీ దేంగా – 1

కాల్ బాయ్ గా బుక్ చేసుకున్న క్లైంట్ ని దేంగా దానికి వెళ్ళాను. తన ఇంటికి వెళ్లి రొమాన్స్ చేసి దేంగడానికి రెడీ అయ్యాక మంచి ట్విస్ట్ ఇచ్చింది.