దూరపు బంధువుతో అనుకోకుండా ఒక రాత్రి – 3

తను నేను రాత్రి అంత కసి గ చేసుకుని పడుకున్నాక. ఉదయం తను వంట గది లో ఉంటె నేను ఎం చేశాను. అక్కడ మేము ఇద్దరం ఎలా కసిగా దెంగిచుకున్నమో ఈ కథ.

స్నేహితుడి అక్కతో ప్రేమ కాపురం

ఈ స్టోరీలో నా స్నేహితుడి అక్కకి నేనంటే ఎంత ఇష్టమో. తన మొగుడు దగ్గర లేని సుఖం ప్రేమని నా దగ్గర నుంచి ఎలా తీసుకుందో ఈ కథ లో రాసాను, చదవండి.