ఓనర్ పుకుకి మొగుడిని అయ్యా – 3

ఈ పార్ట్ లో ఆంటీని ఎలా రెచ్చగొట్టి మరీ తన పుకును దెంగానో. మరియు ఆంటీ ని ఎంత కసి గా కార్పించానో, మేము ఇద్దరం ఎలాఎంజాయ్ చేసామో ఈ కామ కథలు.

ఫామ్ హౌస్ లో పూకు గుల తీర్చుకున్న ఆంటీ – 2

ఆంటీ తో మొదటి దెంగుడు అయ్యాక పుర్నమి రోజు రాత్రి తోట మద్యలో ఆంటీ తో దేన్గులత కి సెటప్ చేశాను. ఆంటీ తో గంధర్వ స్నానం కూడా చేశాను అదే రోజు.