నేను నా పెళ్ళాం సుష్మ కామ జీవితం – 2

ఇందులో మా రసవత్తరమైన అటువంటి శోభనం గదిలో ఏం ఏం చేసాము. మా కసి ని, కోరికల ని ఎలా తీరే వరకు దేన్గిచుకున్నమో ఈ కమకథాలు లో చదివి కొట్టుకోండి.

కోడలి పూకు దెంగిన అత్త

ఇంట్లో ఉండే అత్తా కోడళ్ళు, వాళ్ళ మొగుళ్ళు సరిగ్గా దెంగక పోతే. కామం తీరక, వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఒకరి పూకు ఒకరు కసి గా దెంగిచుకుని సుఖ పడ్డారు,

రత్నం ఆంటీ నీ వంగోబెట్టి దెంగిన – 3

తీర్థ యాత్రలకు వెళ్ళిన రత్నం ఆంటీ, వాళ్ళ అమ్మాయి కి తోడు గా ఉండమని చెప్పింది. ఇంక తను ఎలా నన్ను రెచ్చగొట్టి మరీ కసిగా దేన్గిచుకుందో చదవండి.