అమ్మ రంకులు పార్ట్ 1

ఇది నా రియల్ స్టోరీ.ఈ స్టోరీ లో మా చేసిన రంకు భాగోతాలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి తీసుకెళాయో ఎవరెవరి తో దెంగించుకుని పాడుకుందో చెప్పబోతున్న. అమ్మాయిలు ఆంటీ లు ఎవరికైనా నా స్టోరీ నచ్చితే మెయిల్ మీ .

ఫ్రెండ్ మదర్ తో సెక్స్ పార్ట్ 4

ఈ పార్ట్ లొ ప్రసాద్ ప్రవీణ్ కళ్ళ ముందే వాళ్ళు అమ్మని ఎలా దెంగాడో రాసాను. ఈ స్టోరీ చదవడానికి ముందు నా స్టోరీ ఫస్ట్ 3 పార్ట్స్ చెదవాలని వేడుకుంటున్నాను .