పిన్ని పూకు దెంగమని అమ్మ చెప్పింది

ఇందులో నేను అనుకోకుండా మా పిన్ని ని దెంగాను. అది కూడా మా పక్కన ఉండి మరి నన్ను దెంగమని చెప్పింది అమ్మ. ఈ రొమాంటిక్ కథ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు.