నా కథ చదివిన పిల్లని పచ్చిగా దెంగాను

సెక్స్ చెయ్యాలి అని అన్న, దాన్ని రూమ్ కి తీసుకెళ్లి మంచానికి దాని రెండు చేతులు కాళ్ళు కట్టేసి ఫుల్ గా దెంగాను లంజని. చాలా కసిగా అనుభవించా.