పక్క ఫ్లాట్ శైలు పూకు పగల దెంగాను

నేను దాని మొగుడు ఫ్రెండ్స్ లా ఉండేవాళ్ళు. అనుకోకుండా తాను నాకు దెంగడానికి అవకాశం ఇచ్చింది. ఆ దెంగులాట జరిగింది. ఇక్కడ ఈ స్టోరీ లో చెప్పను.

మాస్క్ తెచ్చిన మోసం దెంగాక తెలిసింది చెల్లి అని

ఒక అమ్మాయి మెసేజ్ చేసింది సర్వీస్ కావాలి అని. కానీ ఇద్దరం మాస్క్ పెట్టుకోవాలి అని కండిషన్ పెట్టింది. దెంగాక తెలిసింది తను నా చెల్లి అని.