వంశాచారం – సోంత కుటుంబ సభ్యులతో శృంగారం – 2

సోంత కుటుంబం సభ్యులను పెళ్ళి చేసుకునే ఆచారం ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎలా మొదలు అయింది. ఆ తరువాత అది ఎలా తరువాత తరాలకు కొనసాగిందో ఈ కథ లో చదవండి.

అమ్మతో పాటు ఆ నలుగురితో లంగా ఎత్తించ – 2

అమ్మని నాన్న ఎలా దెంగాడో, అమ్మకు నా మొడ్డని ఎలా పరిచేయం చేసానో. అక్కపై నా రసం ఎలా కార్చనో, అమ్మ ని లొంగ దీసుకోవడానికి ఎం చేసానో చెప్తాను.

నేను అమ్మ పిన్ని దెంగుడు 6

అమ్మ ని పిన్ని ని కలిపి దెంగే ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది. ఎలా ఎంజాయ్ చేశాము మా తరువాతి ప్లాన్ ఏమిటి అని ఈ స్టోరీ లో రాసాను, చదవండి మీకు నచ్చుతుంది.

నేను అమ్మ పిన్ని దెంగుడు 4

ఈ భాగం లో నేను అమ్మ ఏం మాట్లాడు కున్నం ,పిన్ని కి నాలో ఏం నచ్చింది ,అమ్మ పిన్ని నాముందు ఎలా సళ్ళు చూపించారు పిన్ని నా మొడ్డ ఎలా సికింది అనే చదవండి .